Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen REKISTERISELOSTE

Päiväys 20.01.2018

Rekisterinpitäjä

Gasell Partners Oy
Y-tunnus: 2432714-7
Iso Roobertinkatu 40 
00120 HELSINKI

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Petri Palovaara, Gasell Partners Oy, puhelin 040 760 1446

Rekisterin nimi ja rekisteröidyt

frakkivuokraus.fi verkkosivut

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Tietoja käytetään asiakasviestintään ja verkkopalvelun käyttökokemuksen parantamiseen, tavoitteena kohdentaa viestimme niin, että saat juuri itsellesi sopivaa viestintää. Emme käytä tietoja markkinointitarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö

Keräämme ja käsittelemme verkkosivuston kautta tai muulla tavoin luovuttamiasi tietoja, esimerkkeinä etu- ja sukunimesi, osoitteesi, sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi ja – sikäli kuin toimit ammatillisissa yhteyksissä – yhtiön nimen ja asemasi yhtiössä. Lisäksi keräämme tekniset tiedot sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot.

Rekisterin tietolähteet

Nimi- ja muiden yhteystietojen kerääminen perustuu vapaaehtoisuuteen tai meille tehtyihin yhteydenottopyynteihin. Keräämme siis henkilötiedot pääasiassa sinulta itseltäsi. 

Seuraamme myös evästeitä ja vierailusi frakkivuokraus.fi sivuilla jättää jäljen, IP-osoitteen.  

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle. Olemme sitoutuneet henkilötietojesi varjelemiseen ja suojelemiseen ja ylläpitämään riittäviä teknisiä ja organisatorisia välineitä, joilla estetään väärin perustein tai vahingossa tapahtuva henkilötietojen luovutus, käyttö, niihin pääsy, niiden häviäminen, muuttaminen tai vahingoittuminen.

Gasell Partners Oy voi olla velvollinen luovuttamaan henkilötietosi, mikäli sovellettava laki tai asetus tai oikeus- tai hallintoviranomaisen pyyntö tätä edellyttää.

Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Rekisteri on talletettu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuun tietokantaan, johon on pääsy Gasell Partners Oy:n valtuuttamilla henkilöillä. Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin on tarpeen siinä tarkoituksessa, johon tiedot on kerätty, sovellettavan lain tarjoamissa rajoissa ja lakien ja asetusten vaatimusten mukaisesti.

Omien henkilötietojen tarkastelu

Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Lisäksi sinulla on oikeus sovellettavan lain mukaan tarkastella, korjata ja poistaa omia tietojasi tai kieltäytyä tietojesi käsittelystä perustelluista syistä tai vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella. Vastaamme pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa. Yhteys: Petri Palovaara, info (at) frakkivuokraus.fi.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.